معرفی سایتهای دانشگاهی

*سایت سامان سنجش آموزش کشور:

http://www.sanjesh.org

 

*سایت اعلام نتایج مرکز آزمون دانشگاه آزاد اسلامی:

http://www.azmoon.com

 

*سایت اطلاع رسانی مرکز آزمون دانشگاه آزاد اسلامی:

http://www.azmoon.org

 

*سایت اخبار مرکز آزمون دانشگاه آزاد اسلامی:

http://www.azmoon.net

 

*سایت مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی:

http://www.iau.ac.ir

 

*سایت مرکزی دانشگاه پیام نور:

http://www.pnu.ac.ir

/ 0 نظر / 11 بازدید