دستور پرداخت (بانک صادرات)

 

نحوه استفاده از طرح:

 

*فروشندگان کالا و خدمات

 

براساس این طرح کلیه اشخاص و مراکز فروش که اقدام به فروش اقساطی کالا و یا خدمات به مشتریان می‌نمایند، می‌توانند با مراجعه به یکی از شعب، ضمن معرفی یک حساب سپهری به استثنای سپرده سرمایه‌گذاری بلند‌مدت، مسئولیت وصول مطالبات خود را از طریق انعقاد قرارداد به بانک محول نموده و بدون اخذ چک یا صدور دفتر چه اقساط، نسبت به وصول مطالبات خود در سررسیدها تعیین شده اقدام نمایند.

*خریداران کالا و خدمات

 

در اجرای طرح فوق، خریداران کالا یا خدمات، باید به یکی از شعب مراجعه و از طریق تکمیل فرم اختیار نامه پیش‌بینی شده، ضمن معرفی یک حساب سپهری، به استثنای حساب سپرده سرمایه‌گذاری بلند مدت، مسئولیت برداشت اقساط را به میزان تعیین شده بابت خرید کالا و خدمات خریداری شده از حساب خود و واریز آن به حساب فروشنده کالا و یا خدمات به بانک واگذار نمایند.

 

شرایط و ویژگیها:

 

*برای فروشندگان کالا و خدمات:

- معرفی یک حساب سپهری به بانک به منظور واریز اقساط مربوط به وجوه کالا و خدمات فروخته شده.

- تکمیل فرم قرارداد انتقال وجوه.

- اخذ فرم اختیار نامه تأیید شده از خریدار کالا یا خدمت و ارائه آن به بانک.

- توجه: فروشنده می تواند فرم اختیارنامه را در دو نسخه تهیه و نسخه دوم را پس از تایید در پرونده مدیونین نزد خود نگهداری نماید.

 

*برای خریداران کالا وخدمات:

- معرفی یک حساب سپهری به منظور برداشت وجوه کالا و خدمات خریداری شده.

- تکمیل فرم اختیار نامه برداشت وجوه از حساب خود و ارائه آن به فروشنده کالا و خدمات پس از تأیید بانک.

- تعیین تعداد کل اقساط و مبلغ هر قسط که باید از حساب برداشت شود.

- تعیین تاریخ پرداخت اقساط.

 

مزایا و فواید طرح:

 

*عمومی:

- ارتقاء سطح آسایش و رفاه عمومی از طریق کاهش ترددهای دورن شهری.

- صرفه‌جویی در وقت و هزینه مشتریان.

- کاهش ریسک ناشی از جابجایی وجوه نقد.

- کاهش مراجعات حضوری و مکرر مشتریان به شعب.

 

*خریداران کالا و خدمات:

- پرداخت به موقع اقساط کالا و یا خدمات خریداری شده و پیش‌گیری از بروز مسائل و مشکلات ناشی از فراموشی و یا عدم پرداخت به موقع آن.

- آرامش و اطمینان خاطر به لحاظ واگذاری مسئولیت انجام تعهدات پرداخت اقساط خود به بانک.

- عدم نیاز به حضور در مکانهای معین و در مقاطع زمانی معین جهت پرداخت اقساط.

- نگهداری مستندات مربوط به پرداخت اقساط در سوابق حسابهای شخصی در بانک و امکان دسترسی آسان به آن.

 

*فروشندگان کالا و خدمات:

- کاهش خطا و اشتباه در محاسبات به لحاظ کنترل خودکار پرداخت‌های انجام شده توسط سیستم مکانیزه بانک.

- وصول به موقع مطالبات از خریداران کالا و یا خدمات.

- کاهش هزینه‌های پرسنلی و اداری به لحاظ واگذاری مسئولیت وصول مطالبات از مشتریان به بانک.

- کاهش مسائل و مشکلات ناشی از پیگیری، سوخت و یا عدم وصول به موقع مطالبات از خریداران

- تسریع در روند اطلاع از واریز و یا عدم واریز هر قسط توسط هر یک از خریداران.

- اطلاع فوری از وصول و یا عدم وصول اقساط سررسید شده.

 

/ 1 نظر / 9 بازدید
ابوذر

وبسایت خوبی دارید.بهره بردم. تبادل لینک هستید؟