تعریف خوشبختی و بد بختی از دیدگاه قرآن

خوشبختی و بدبختی انسان در لسان قرآن کریم تحت عنوان سعادت و شقاوت مطرح شده است که سعادت به معنای فراهم بودن اسباب نعمت و شقاوت به معنای فراهم بودن اسباب گرفتاری و مجازات بلاست.از جمله در سوره هود آیه شریفه 105 می فرماید:

          آنگاه که روز قیامت فرا رسد هیچ کس جز به اراده خدا سخن نمی گوید گروهی از مردم در آن روز بدبختند و گروهی خوشبخت.

و در آیه بعد می فرماید:

اما آنها که شقاوتمند شدند در آتشند و برای آنها زفیر و شهیق(ناله های طولانی دم و بازدم)است.

و در آیه 108 می فرماید:

          اما آنها که سعادتمند شدند در بهشت جاودانه خواهند بود مادام که آسمانها و زمین برپاست مگر آنچه مشیت خدا باشد که عطایش ابدی و قطع نشدنی است.

 

/ 0 نظر / 4 بازدید