بیمه عمر و بیمه سپهر

بیمه عمر


مشتریان گرامی :

بانک صادرات ایران برای اولین بار در ایران جهت رفاه حال سپرده گذاران بلند مدت خود ، با دریافت قسمتی از سود واریزی به عنوان حق بیمه عمر و تشکیل سرمایه ، سپرده گذاران بلند مدت سپهری خود را در مقابل خسارات ناشی از فوت ونقص عضو صاحبان حساب ، به شرح زیر بیمه نماید :

- پرداخت سرمایه بیمه مورد نظر مشتری در پایان مدت سپرده گذاری به بیمه شده .

- پرداخت خسارت فوت عادی به سپرده گذار بر اساس سرمایه مورد در خواست وی

- پرداخت سر مایه بیمه به بیمه شده در صورت فوت بیمه شده در اثر حادثه

- پرداخت غرامت تعیین شده در صورت نقص عضو کلی و جزیی دائم و کلی به بیمه شده

 

بیمه سپهر کارت مشتریان

 

بانک صادرات ایران مفتخر است ، با دریافت 10,000 ریال در سال ، دارندگان کارت خود پرداز سپهر رادر مقابل خسارت ناشی از سرقت سپهر کارت ، بعلاوه حوادثی که منجر به نقص عضو و فوت صاحبان حساب میگردد ، بشرح زیر بیمه نماید :

- خسارت برداشت وجه در نتیجه سرقت سپهر کارت حد اکپر تا مبلغ 1,600,000 ریال

- خسارت ناشی از وقوع حوادث منجر به نقص عضو و فوت در اثر حوادث حداکثر تا مبلغ 10,000,000 ریال

- همچنین 10% تخفیف ویژه به منظور خرید خدمات بیمه ای به شرح زیر برای بیمه شدگان سپهر کارت از طرف شرکت بیمه البرز منظور میگردد :

* بیمه آتش سوزی منازل مسکونی

* بیمه حوادث انفرادی

* بیمه حوادث خانواده

* بیمه مسئولیت خانواده

* بیمه بدنه اتومبیل

/ 0 نظر / 15 بازدید