تلفنبانک سپهر

 

دستورالعمل

 

تعریف رمز دوم کارت جهت استفاده در سیستم تلفنبانک

جهت استفاده از سیستم تلفنبانک دارندگان محترم کارتهای سپهرمیتوانند پس از مراجعه به یکی از دستگاههای خودپرداز بانک نسبت به اعلام و ثبت رمز دوم کارت خود به شرح زیر اقدام نمایند :

- قراردادن کارت در دستگاه و ورود رمز توسط مشتری، پس از وارد نمودن رمز 4 رقمی ، منوی « انتخاب نوع خدمات » نمایش داده می شود .

- انتخاب گزینه « عملیات رمز یا pin change »

- پس از انتخاب گزینه فوق منوی « انتخاب نوع سرویس عملیات رمز » بر روی LCD دستگاه خودپرداز نمایان می شود که مشتری باید گزینه « تغییر رمز دوم کارت » را انتخاب کند .

توجه : رمز اول کارت همان رمز معمول است که جهت استفاده کارت در پایانه های حقیقی نظیر دستگاه خودپرداز ( ATM ) ، پایانه شعب ( Pin Pad ) و پایانه فروش (POS) کاربرد دارد .

رمز دوم کارت رمزی است که جهت استفاده در پایانه های مجازی نظیر تلفنبانک و سیستم پرداخت تلفنی قبوض کاربرد دارد.

رمز فوق عددی حداقل 5 رقمی است که صرفاً به هنگام استفاده از شماره کارت ( و نه شماره حساب ) جهت ورود به سیستم کارایی دارد .

- پس از انتخاب گزینه فوق عبارت « لطفاً رمز دوم جدید 5 تا 12 رقمی خود را وارد نمایید» نمایان می شود که مشتری باید به انتخاب خود و بصورت دلخواه عددی 5 تا 12 رقمی را وارد نموده و سپس کلید ثبت را فشار دهد . با فشار دادن کلید فوق عبارت « لطفاً مجدداً رمز دوم جدید خود را وارد نمائید » نمایش داده می شود که مشتری باید مجدداً رمز 5 تا 12 رقمی اعلامی در مرحله قبل را وارد نماید.

پس از طی مرحله فوق مشتری دارای رمز تلفنبانک ( حداقل 5 رقمی ) خواهد شد که می‌بایستی آنرا نزد خود به نحو مقتضی حفظ و نگهداری نماید .

 

استفاده از تلفنبانک سپهر

 

پس از ثبت و معرفی رمز دوم کارت در دستگاه خودپرداز ، می توان پس از برقراری تماس با شماره تلفن 22266566 و ورود شماره کارت یا شماره حساب و استفاده از این رمز به شرح ذیل وارد سیستم تلفنبانک شده و عملیات غیر مالی مورد نظر را انجام داد .

 

توجه : رمز دوم تعیین شده توسط دستگاه خودپرداز برای ورود به تلفنبانک از طریق شماره کارت می باشد و برای ورود به سیستم از طریق شماره حساب لازم رمز دوم را از شعبه دریافت و یا پس از ورود به تلفنبانک از طریق شماره کارت، با فشردن دگمه 6رمزی را به شماره حساب خود اختصاص دهید.

- برقراری تماس با شماره تلفن 22266566-021

- ورود صرفاً شماره 16 رقمی کارت برای بار اول

- ورود رمز دوم کارت که عددی حداقل 5 رقمی است ( رمز فوق همان رمزی است که در مرحله الف توسط مشتری و با مراجعه به ATM تعریف شده است . )

- انتخاب کلید مرتبط با فعالیت ها :

کلید 1 : استعلام موجودی حساب

کلید 2 : استعلام سه گردش آخر حساب

کلید 3 : ارسال صورتحساب از طریق نمابر

کلید 5 : اعلام مفقودی کارت

کلید 6 : شنیدن رمز حساب : رمز فوق عددی است که توسط سیستم و بصورت شنیداری به مشتری اعلام می شود . این رمز جهت استفاده از سیستم به هنگام ورود شماره حساب مورد استفاده قرار می‌گیرد .

کلید صفر : قطع ارتباط

 

جهت ورود به سیستم می توان هم از شماره کارت و هم از شماره حساب استفاده کرد لیکن در حالت اول باید از رمز 5 تا 12 رقمی و در حال دوم از رمز 4 رقمی اخذ شده از سیستم استفاده کرد .

/ 0 نظر / 10 بازدید