گزارش تراکنشهای کارتهای بانک اقتصاد نوین

با استفاده از امکان مشاهده گزارش تراکنش‌های کارت، شما می‌توانید به فهرست کلیهدریافت‌ها و پرداخت‌هایی که از طریق کارت بانکی خود در نزد بانک اقتصاد نوین انجامشده است دسترسی داشته باشید.

 

ورود به سامانه گزارش تراکنشها

/ 0 نظر / 7 بازدید