پرداخت قبوض(بانک صادرات)

با استفاده از این گزینه می‌توانید با وارد نمودن شناسه قبض و شناسه پرداخت مندرج در قبض نسبت به پرداخت قبوض همگانی خود اقدام نمائید . ضمناً اگر این قبض قبلاٌ از این طریق یا طرق دیگر ، نظیر تلفنبانک پرداخت شده باشد مجدداً پرداخت نخواهد شد و رسید آن قبض ارائه می‌شود.

/ 0 نظر / 16 بازدید